START » O FIRMIE

PUMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Broniewskiego 25 w Rybniku Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277086, NIP 642-000-11-10, REGON 003501671, kapitał zakładowy 50 000 zł

Skład Zarządu Spółki:
Piotr Sławek – Prezes Zarządu
Michalina Sławek – Członek Zarządu

Po zlikwidowaniu WPHW Oddziału Montażu i Budowy Urządzeń Elektronicznych - Zakładu nr 10, pierwszego września 1990r Spółka PUMART rozpoczęła swoją działalność.

W pierwszych latach działalności Spółka specjalizowała się w montażu i konserwacji antenowych instalacji zbiorczych RF, TV i SAT. Posiadany sprzęt, specjalistyczne urządzenia pomiarowe i długoletnie doświadczenie pracowników przejętych z WPHW zapewniały świadczenie usług na wysokim poziomie. Głównymi kontrahentami były spółdzielnie mieszkaniowe, kopalnie, placówki oświatowe oraz duże zakłady pracy Rybnickiego Okręgu Węglowego.

W kolejnych latach popyt na rynku usług spowodował poszerzenie działalności w zakresie projektowania, montażu i konserwacji instalacji słaboprądowych. Zakupiony został sprzęt i przyrządy pomiarowe, zwiększono zatrudnienie. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracowniczej, pozwoliło poszerzyć zakres oferowanych usług o projektowanie, montaż, konserwację i pomiary instalacji elektrycznych.
W kolejnych latach po przeanalizowaniu sytuacji panującej na rynku usług, Zarząd postanowił poszerzyć działalność o projektowanie architektoniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór budowlany, oraz roboty remontowo-budowlane.

W chwili obecnej Spółka oferuje następujące usługi budowlane:
  • budowa przyłączy energetycznych ,montaż instalacji elektrycznych, budowa stacji transformatorowych
  • montaż instalacji sygnalizacji napadu i włamania
  • montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i instalacji oddymiania
  • montaż instalacji nagłośniających
  • montaż instalacji nadzoru wizyjnego
  • montaż instalacji domofonowych i wideo-domofonowych
  • montaż instalacji antenowych SAT i dvb-t
  • montaż instalacji okablowania strukturalnego – sieci komputerowe i instalacje telefoniczne
  • roboty ogólnobudowlane, wod.kan, co
Opracowujemy projekty w/w przyłączy i instalacji, oraz projekty w zakresie architektury i konstrukcji obiektów budowlanych, wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ekspertyzy techniczne budynków i budowli, przeprowadzamy wymagane przepisami Prawo Budowlane przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych oraz pomiary instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacji mechanicznej.

Spółka zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, oraz posiada specjalistyczny sprzęt i urządzenia pozwalające świadczyć oferowane usługi na najwyższym poziomie. Newsweek Polska zakwalifikował nas do grona laureatów i uhonorował wyróżnieniem w rankingu Firma Rodzinna Roku 2011.PUMART - SECURITY SERVICES bonadi.pl Realizacja: